Rescape

RESCAPE, 2015

På grafik-udstillingen ReScape bringer den danske billedkunstner Rasmus Danø os tæt på verdens forfald igennem landskabet og billedverdner, der balancerer mellem det dystopiske og det dragende romantiske.  

Rasmus Danø er optaget af landskaber og steder som metaforer for kulturelle og aktuelle almenmenneskelige tilstande og aspekter. Scenarierne fremstår stivnede og iscenesatte med en melankoli, der peger på tvetydige dystopiske verdner, hvor alting enten begynder eller ender.

Til Format Artspace har Danø skabt en serie af nye træsnit i seks farver med landskaber fra kunstnerens egne rejser til bl.a. Island, hvor han bl.a. har været optaget af “out-post”-begrebet forstået som et punkt, der både er det første sted, man kommer til og det sidste, man forlader. Her står ensomme forfaldne huse fra vores pop-kultur – stripbaren og bikerværkstedet – i grafiske perspektiverede landskaber, som æstetisk trækker på den klassiske træsnit-tradition.

Hovedværket på udstillingen er et større sort/hvidt træsnit bestående af 15 tryk, der tilsammen udgør et motiv på 192×220 cm. Værket har såvel historiske som aktuelle referencer til henholdsvis den sidste nadver og til nuværende globale situation, idet ventende og afviste mennesker ses liggende ved et murværk.

Udover værker på væggen indeholder ReScape et installatorisk element. Danø har skabt en række trykte brædder, som udgør en slags papir-byggesten, der stykkes sammen til en stor collage, og som parafraserer over forfaldet i storbyens baggårde og gyder.

Alle grafiske værker på udstillingen er udført på kunstnerens eget værksted og er lavet i små oplag på mellem 3 -10 editioner.