Open barrier

Open Barrier, 2014

(NO) Med utstillingen Open Barrier peker Rasmus på den vestlige kulturens dobbeltmoral: Vi prediker frihet og åpenhet på samme tid som individet, i stadig større grad, blir utsatt for overvåkning og overgrep på den personlige frihet. Dette belyser han gjennom visuelle tegn, tekstuelle utsagn og romlige grep. Det ene utsagnet griper over i det neste, og skaper en flyt av analog informasjon. Tilskueren blir dermed gjort til en deltaker, som en brikke i et større spill.

Rasmus Danø arbeider med skulptur, maleri, tegning, grafikk og installasjon, men i denne utstillingen viser han utelukkende grafiske verk: Tresnitt, linoleumssnitt og collage/installasjon. 

Motivmessig søker han stort sett mot landskapet. Det har en dobbel funksjon i verkene hans, både som konkret landskap og som en henvisning til kultur, kropp og språk. Verkene søker å beskrive steder der alt begynner eller slutter, og landskapet binder de forskjellige uttrykkene sammen. 

Utstillingen Open Barrier hos Galleri Norske Grafikere er støttet av Statens Kunstråd i Danmark og Nordic-Baltic Mobility Programme.